Advokátní kancelář Mgr. Martina Lamacze
PRÁVNÍ SLUŽBY
Velice si vážím spolupráce s podnikateli a obchodními společnostmi, pro které zajištuji veškerý právní servis k usnadnění jejich podnikání. Svým klientům jsem nepřetržitě k dispozici on-line na svém mobilním telefonu a na e-mailu. Mí klienti oceňují rychlost poskytování právních služeb a flexibilitu, kdy v rámci časové úspory nemusí klienti absolvovat schůzky v advokátní kanceláři, nýbrž mnohdy právě poskytuji právní služby dle jejich přání i v místě jejich sídla. V rámci právního servisu klientům ověřuji pravost podpisu na relevantních dokumentech a také zajišťuji advokátní úschovu finančních prostředků.
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
SMLUVNÍ AGENDA
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Založení obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Korporátní změny – úprava výše základního kapitálů, změna členů statutárních orgánů.
Převody/zastavení podílů.
Zrušení, likvidace a konkurz obchodních společností.
Příprava a organizace valné hromady.
Vyřízení živnostenských oprávnění, zastupování v řízení u obchodního rejstříku a registrace na finančním úřadě.
Zeptejte se nás na řešení Vašeho právního problému v online právní poradně
nebo soukromě pomocí kontaktů níže.
MGR. MARTIN LAMACZ, ADVOKÁT
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 2007. Již během studia absolvoval stáže u soudního exekutora, po absolvování studia pracoval jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích v Praze se zaměřením na klientelu v oblasti malých a středních podnikatelů, obhajoby v trestních věcech či řešení problémů běžných občanů. Má rovněž bohaté zkušenosti z agendy insolvenčního správce. V roce 2011 složil advokátní zkoušku s výtečným prospěchem a vykonává praxi jako advokát v Praze. Při řešení problémů preferuje osobní přístup, flexibilitu a maximální efektivnost. V rámci zachování komplexního servisu služeb rovněž spolupracuje s notáři, exekutory, znalci a tlumočníky, realitními makléři a inkasními agenturami.
Kontaktujte nás...
Vaše emailová adresa nebude nikde sdílena.
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Lamacz
Viktora Huga 377/4
150 00, Praha 5 - Smíchov
advokat@lamacz.eu
(420) 725 510 845